Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2018.01.01-től

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Szász Sándor egyéni vállalkozó, 2112 Veresegyház, Galagonya utca 59., mint szerző, fotóriporter és jogtulajdonos (továbbiakban: Fotóriporter) által tett ajánlatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra, valamint minden, a szerző által kötött szerződésre.

​1. A honlapon keresztül megrendelhető szolgáltatás:

Előre egyeztetett időpontban vállalt fotóriporteri szolgáltatás.

2. Szerződési feltételek alapfogalmai

2.1 Szerződő felek:

a.  Megrendelő: aki a fotóriporteri szolgáltatást igénybe veszi, annak költségeit megtéríti
b. Fotóriporter: aki megrendelés alapján a fotóriporteri szolgáltatást végzi

Fotóriporter adatai:

Cégnév: Szász Sándor ev.
Székhely: 2112 Veresegyház, Galagonya utca 59.
Adószám: 68707020-1-33
Szerződés nyelve:magyar
Nyilvántartási szám: 52134016
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal
Elérhetőség: info@fotomives.hu
Telefon: +3620 231-1070

Fotóriporter vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a megrendelt szolgáltatást.

3. Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A www.fotomives.hu  weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a honlap használatára és a honlapon keresztül elérhető szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért. Egyet nem értés esetén a weboldalt nem használhatja.

​3.1 Szerződés létrejötte és módosítása:
A Szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő a Fotóriporter által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi a weboldalon részletesen meghatározott tartalmú fotóriporteri szolgáltatáscsomag kiválasztásával és megbízási szerződésben való rögzítésével. Ez egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását is jelenti.

3.2 Szerződés megszűnése:
Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját, és nem tudnak megállapodni mindkét fél számára megfelelő további feltételekben. Szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés akkor szűnik meg, ha mindkét fél kölcsönösen teljesítette kötelezettségeit. A felek kötelezettségei és jogai szerződéskötéskor a megbízási szerződésben kerülnek részletesen rögzítésre.

3.3 Szerzői jog, felhasználási jog:
A képek szerzői joga a Fotóriportert illeti. A Fotóriporternek joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámjaiban felhasználni az általa, megrendelő megrendelésére készített fotókat reklám céllal, referenciaként, kivéve, ha ezt megrendelő a fotózás megkezdése előtt kifejezetten megtiltja egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat formájában. Minden egyéb felhasználáshoz a Megrendelő kifejezett hozzájárulása szükséges. Megrendelő szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez. Joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl. Facebook) felhasználni a fényképeket, de ezt kizárólag a szerző feltüntetésével teheti meg, valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra. Jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára a képek felhasználása nem engedélyezett. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a Fotóriportertől a felhasználási feltételekről, a Fotóriporter díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a Fotóriporter jogosult Megrendelő ellen jogi lépéseket tenni, és Megrendelő köteles szerző kárát megtéríteni.

4. A megrendelés alapvető feltételei, fizetés, akadályoztatás, késedelem

4.1 Megrendelés létrejötte:
A fotóriporteri szolgáltatás elsődlegesen a www.fotomives.hu weboldalról, a kapcsolatfelvételi űrlap beküldésével kérhető. Eltérő esetben közvetlenül a fotóriporter címére e-mailen vagy postai úton írott, illetve személyes megrendeléssel is megrendelhetőek a szolgáltatások. A megrendelés a telefonos, e-mailen keresztül, illetve személyes találkozón történő egyezetetést követően, a megbízási szerződés aláírásával és a fotózás időpontjának kitűzésével, valamint a kiválasztott szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű foglaló kifizetésével kerül véglegesítésre (esküvőfotózás megrendelése esetén a foglaló összege a vállalkozói díj 30%-a), amiről előlegszámla készül. A szerződés teljesítése esetén, a Fotóriportert megillető megbízási díj a foglaló összegével csökken, melyről végszámla készül. A foglaló, mint szerződést biztosító kötelezettségvállalás nem kerül visszatérítésre a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén, kivéve, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős (vis maior), vagy mindkét fél felelős. Ezen esetekben a foglaló visszajár a Megrendelő részére.

4.2 A Megrendelő hozzájárulása:
A fotóriporteri szolgáltatás természetéből adódóan a Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fotóriporter a Megrendelőről, illetve annak családtagjairól, esküvőfotózás esetén a násznépről fényképeket készítsen a Megrendelő saját célú felhasználására. A honlap látogatója, mint Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Fotóriporter a Megrendelő által megadott és a felek közötti szolgáltatás igénybevétele során rögzített adatokat nyilvántartsa. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság előírásai alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig vagy a hírlevélről történő leiratkozásig kezeljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban további információt az adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz.

4.3 Ha a fotóriporteri szolgáltatást akadályozó tényező merül fel:
A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését befolyásolja. Mindkét félnek törekednie kell a probléma megoldására és a megegyezésre.

4.4 Fizetési feltételek:
Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás szerződés szerinti teljes díját legkésőbb a fényképek átadásakor megfizeti a Fotóriporternek. Az árak minden esetben magyar forintban vannak megadva, a szolgáltatás díjának kifizetése a Fotóriporter részére készpénzben történik.

4.5 Fizetési határidő:
A Megrendelő a fényképek elkészülését követően, legkésőbb azok átvételekor egyenlíti ki a szolgáltatás díját a Fotóriporter részére. Az elkészült fényképeket legkésőbb a fotózás teljesítését követő 30. naptári napon belül át kell venni.

4.6 A képek átadása:
A Fotóriporter a képeket a megrendelt csomagnak megfelelő darabszámban válogatás és feldolgozás után (fényerő, színkorrekció, bőrretus stb.), nagyításra alkalmas minőségben, ad át a Megrendelő részére. A retusált képek a fotózás teljesítése után 45 naptári napon belül készülnek el. A Fotóriporter a képeket eredeti méretben és internetes nézőkép méretben (hosszabbik oldal 1000 px) is átadja megrendelő részére. A kisméretű nézőképeket logóval ellátva, az eredeti méretű képeket jelzés és felirat nélkül, így azokból korlátlan számú papírkép készíthető. A retusált és átadott fényképek oldalaránya 3:2.

4.7 A megrendelt csomagon felüli fényképekre vonatkozó kitételek:
A megrendelt csomagban található fényképek darabszáma minden csomagnál egyedileg meghatározott. A meghatározott darabszámon felül lehetőség van további fényképek megrendelésére is, melynek díja 1.000ft/kép. A csomagon felül megrendelhető képek mennyisége korlátlan (például: ha a megrendelt csomagban 25db kép szerepel és a Megrendelő ezen felül még 10db képet szeretne, akkor a fizetendő díj a megrendelt csomag ára+10×1.000ft).

5. Egyéb rendelkezések:

  • A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Fotóriporter semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal.
  • Megrendelő elfogadja, hogy a szerződés szerinti teljesítést követően a Fotóriporter felé további követeléssel nem élhet.
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • Fotóriporter a szolgáltatás nyújtása alatt a részére közvetlenül felróható okból a Megbízó számára okozott károkért kizárólag és legfeljebb a szerződésben szereplő megbízási díj összegéig felel.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google